Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/36
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Rehabilitācijas klientu un pakalpojumu uzskaites programmatūras ,,4Hotel” un ,,4Restaurant” uzturēšana, izmaiņu un papildinājumu izstrāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls10200
Līguma izpildes vieta: Dubultu pr. 71, Dubultu pr. 59, Slokas iela 61, Slokas iela 68, Jūrmala, Latvija.
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 12.03.2013. Piedāvājumu iesniegšanas datums līdz 26.02.2013.plkst.:10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA 4Solutions, Ls10200,00.
Pievienotie dokumenti:
Protokols_3_uzvaret.docx