Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tel. 67771006, e-pasts: ainars.grosbardis@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/40
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas un Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas informācijas sistēmas pieaugušām personām un bērniem uzturēšana un papildināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 4496,00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens gads no līguma noslēgšanas brīža
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 2013.gada 15.marts. Piedāvājuma iesniegšanas datums 2013.gada 12.marts plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA ,,DIVI grupa” - Ls 4496,00 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
Protokols_Nr.3.docx