Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/58
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Peldbaseina dezinfekcijas līdzekļu iegāde un peldbaseina servisa apkalpošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 08.jūnija līdz 2015.gada 07.jūnijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 26.04.2013. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013.gada 19.aprīļa plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " Baltic Chemical" - Ls 4529.42
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_2013_58.docx
Izraksts_Protokols_4_lemums.docx