Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/38-1ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Informatīvā atbalsta sistēma: Praktiskā vides pieejamības organizēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 22.04.2013. līdz 31.07.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Līdz 2013. gada 06.martam
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "LATSIGN" - Ls 1525.00 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV