Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tel. 67771006, e-pasts: ainars.grosbardis@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/69
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Rehabilitācijas inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 4565,00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 30.05.2013. līdz 28.06.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 28.05.2013.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 22.05.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Baltmedika”, LVL 4545,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_69_p.docx
Protokols_Nr.4_(uzvar.apstipr.)_izraksts.docx