Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tel. 67771006, e-pasts: ainars.grosbardis@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/65
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un ugunsdzēsības sistēmas paplašināšana Slokas ielā 68, Jūrmala
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 1000,00
Līguma izpildes vieta: Slokas ielā 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.maijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 23.04.2013.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 23.04.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AP-HELP" Ls 979,26 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV