Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tel. 67771006, e-pasts: ainars.grosbardis@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/52
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Transportlīdzekļu kontroles sistēmas noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 2999,00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 11.04.2013. līdz 10.04.2014. vai līdz līguma summas sasn.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 04.04.2013. Piedāvājumu iesniegšana līdz 04.04.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Intelligent Systems”, Ls 1260,00 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV