Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/63
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Videonovērošanas sistēmu uzstādīšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 59, Dubultu prospekts 71, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 30.04.2013. līdz 31.05.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Līdz 2013. gada 24.aprīlim
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA " Eiroparks" - Ls1660,97 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV