Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/41
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Lietotu datorkomplektu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 68, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: no 2013.gada 08.marta līdz 2013.gada 20.martam
Lēmuma pieņemšanas datums:
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA ATEA, Ls 100,00.
Pievienotie dokumenti:
NAV