Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/46
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Karstā ūdens tvertnes nomaiņa
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 68, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: no 2013.gada 07.marta līdz 2013.gada 11.martam
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 06.03.2013.plkst.:17.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Partneri ,,Ozoliņš un Bāliņš" Ls2416,15
Pievienotie dokumenti:
NAV