Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/75
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Saimniecības preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 8312,00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Līguma izpildes termiņš: No līguma slēgšanas brīža līdz 2013.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 07.06.2013. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013. gada 03.jūnijam, plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: 3.daļa "Saimniecības preces.2" - SIA "Prāna Ko" - Ls 213,09; 4.daļa "Saimniecības preces.3" - SIA "PRODLEX" - Ls 2050,45. Iepirkums 1.daļā "Elektriskās spuldzes" - tiek pārtraukts; 2.daļā "Saimniecības preces.1" - tiek pārtraukts.
Pievienotie dokumenti:
Izraksts_protokols_4_fin_vert_lemums_75.docx
Instrukcija_2013_75.docx