Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/75-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektrisko spuldžu un saimniecības preču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 6198,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 31.12.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 27.06.2013. Piedāvājumu iesniegšanas līdz 26.06.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: 1.daļa - SIA "ATTA-1", Ls 2235,00 bez PVN; 2.daļa - SIA "PRODLEX", Ls Ls 1618,09 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_75-2_p.docx
Protokols_Nr.5_(lemuma_pienem.)_Izraksts.docx