Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/85
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Klimata kontroles sistēmas uzstādīšana serveru telpai
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 1000,00
Līguma izpildes vieta: Pasūtītāja serveru telpa Slokas ielā 61, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: 2 nedēļas no līguma noslēgšanas brīža, t.i. līdz 17.07.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 28.06.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 28.06.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MJ PARTNERI", līgumcena (bez PVN) LVL 999,00
Pievienotie dokumenti: