Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, tel. 67771035, e-pasts: larisa.aizstrauta@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/90
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Gaisa filtru elementi ventilācijas sistēmām Dubultu pr.71 un Dubultu pr.59
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls2999,00
Līguma izpildes vieta:
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža 12 mēneši
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums: 31.07.2013. Iesniegšana: līdz 23.07.2013.plkst.:10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Emburgas filtri, Ls1940,08.
Pievienotie dokumenti:
Protokols_4.izraksts_lem.docx
Instrukcija_2013.docx
Ligums.PDF