Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/91
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Siltummezgla remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 500,00
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas brīža līdz 31.08.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 24.07.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 23.07.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTNERI "OZOLIŅŠ & BĀLIŅŠ"", līgumcena Ls 429,88 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
NAV