Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova, tel. 67771039, e-pasts: ieva.ribakova@siva.gov.lv
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/03-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Pirts iekārtu tehniskā apkope
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 1100.00
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Līguma izpildes termiņš: No 2013.gada 01.augusta līdz 2015.gada 31.maijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 26.07.2013. Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013.gada 26.jūlijam plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "BASEINU PASAULE" - līgumcena Ls 1023.00 (bez PVN)
Pievienotie dokumenti:
NAV