Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/97
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīkstā inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 1025,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: 2013.gada 30.septembris
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums: 23.08.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 23.08.2013. plkst. 10:00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA "SEILE", līgumcena Ls 1010,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
NAV