Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/98
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Darba aizsardzības pakalpojumu nodrošināšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls 2950,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: No 02.09.2013. līdz 31.08.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņešanas datums: 26.08.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 26.08.2013. plkst. 10:00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEILANDS UN PUTNIS", līgumcena Ls 2940,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
NAV