Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2013/96ESF
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Telpu noma projekta noslēguma prezentācijas pasākuma organizēšanai
Paredzamā līgumcena (bez PVN): Ls760,00
Līguma izpildes vieta: Islande Hotel,Ķīpsalas iela 20, Rīga,
Līguma izpildes termiņš: 2013.gada 26 septembrī
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums: 26.08.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 26.08.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Islande Hotel, Ls270,25
Pievienotie dokumenti:
LIGUMS.PDF