Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/105
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Kanalizācijas tīkla avārijas remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 2950,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas ielā 68, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: līdz 2013.gada 30.septembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 17.09.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 17.09.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPS-UNE", līgumcena LVL 2937,10 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
NAV