Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/107
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Jumta remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 600,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas ielā 61, Jūrmalā un Slokas ielā 68, Jūrmalā
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 20.09.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 20.09.2013. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Ražošanas komercfirma SIA "ONDULAT", līgumcena LVL 561,61
Pievienotie dokumenti:
NAV