Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/112
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Šujmašīnu remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 66,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2013.gada 30.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 21.10.2013.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 21.10.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Iepirkums pārtraukts, jo netika saņemts neviens piedāvājums
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx