Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ieva Ribakova
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/113
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Apdrukas, iesiešanas un šūšanas materiālu, palīgmateriālu un inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 4163,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 30.11.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 07.11.2013.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.10.2013. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: 1.daļa "Audumu un palīgmateriālu šūšanas darbiem iegāde", SIA "BRISTOLS ES", līgumcena Ls 1458,00; 2.daļa "Šūšanas un mašīnizšūšanas materiālu iegāde", SIA "Katūns", līgumcena Ls 429,40; 4.daļa "Sietu apstrādes līdzekļu iegāde", SIA "RĪGAS SESOMA", līgumcena Ls 271,45; 6.daļa "Inventāra apdrukas (sietspiedes) darbiem iegāde", SIA "RĪGAS SESOMA", līgumcena Ls 222,00. Iepirkuma priekšmeta 3.daļā "Krāsu un palīgmateriālu apdrukas (sietspiedes) darbiem iegāde" , 5.daļā "Vāku dokumentu iesiešanas iekārtai iegāde" un 7.daļā "Mazā inventāra (šūšanas un apdrukās darbiem) iegāde" iepirkums pārtraukts, jo netika saņemts neviens piedāvājums.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_113.docx
Protokols_4_lemuma_pienems_izraksts.docx
Ligums_Nr._SIVA_2013_113-1.PDF
Ligums_Nr._SIVA_2013_113-2.PDF
Ligums_Nr.SIVA_2013_113-03.PDF
Ligums_Nr.SIVA_2013_113-04.PDF