Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/114
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Datoru lietošanas palīglīdzekļu komplekta iegāde vājredzīgām personām
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 5804,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2013.gada 30.novembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 2013.gada 5.novembrī; Piedāvājumu iesniegšana līdz 2013.gada 4.novembrim plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MGE", līgumcena LVL 5759,85 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_114_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemums)_izraksts.docx
Ligums_(MGE_SIA).PDF