Izglītība

Apgūstiet profesiju, mācoties SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā vai studējot SIVA Koledžā!

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā ir iespēja iegūt profesionālo izglītību un kvalifikāciju. Koledžā - pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.


Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgas izglītības iespējas
Gan Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, gan Koledžā mācību un studiju vide ir pielāgota cilvēkiem ar invaliditāti. Līdztekus izglītības iegūšanai piedāvājam saņemt rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī uzlabot un nostiprināt veselību.
Mācību un studiju laikā personām ar invaliditāti valsts nodrošina:

 • bezmaksas izglītību;
 • ārsta psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu speciālistu konsultācijas un nodarbības;
 • veselības uzlabošanas procedūras;
 • dzīvošanu dienesta viesnīcā;
 • ēdināšanu;
 • cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem surdotulkošanu nodrošina Latvijas Nedzirdīgo savienbība par valsts budžeta līdzekļiem;
 • autovadīšanas apmācības.

Lai pieteiktos valsts apmaksātai izglītībai, cilvēkiem ar invaliditāti jāveic profesionālās piemērotības noteikšana. Tās ietvaros speciālisti izvērtē vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija katram cilvēkam ir vispiemērotākā.

Aicinām mācīties Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un studēt Koledžā arī personas, kuras vēlas iegūt izglītību par maksu.

Slokas 61, Jūrmalā

09.maijā no plkst.10:30 – 15:00

Iespēja ielūkoties Jūrmalas profesionālās vidusskolas ikdienā:

 • vidusskolas mācību procesa organizēšana, plānošana un nodrošināšana;
 • atbalsta personāla darbs ar klientiem (piem., sociālo darbinieku, karjeras konsultanta u.c. speciālistu);
 • profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma sniegšana (pakalpojums, kura ietvaros speciālisti izvērtē mācīties gribētāja  vispārējās spējas un zināšanas, prasmes un iemaņas, veselības stāvokli un iesaka, kāda profesija cilvēkam ir vispiemērotākā);
 • vidusskolas telpu (t.sk., dienesta viesnīcas) apskate.

Iespēja ielūkoties SIVA Koledžas ikdienā:

 • koledžas studiju procesa organizēšana, plānošana un nodrošināšana;
 • atbalsta personāla darbs ar klientiem (piem., sociālo darbinieku, karjeras konsultanta u.c. speciālistu);
 • koledžas telpu (t.sk., dienesta viesnīcas) apskate.

Papildus informācija un pieteikšanās par tālruni +371 26438904 vai e-pastu jana.briede@siva.gov.lv. Pieteikšanās grupām pa e-pastu ppn@siva.gov.lv.

Aicinām piedalīties interesentus! Vairāk informācijas ŠEIT!