Aktualitātes

Apstiprināts SIVA Koledžas padomes sastāvs

12-10-2018 12:28

Apstiprināts SIVA koledžas padomes sastāvs

11.oktobrī notika 2018./2019. studiju gada pirmā Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) koledžas padomes sēde.

Padomes sēdes pirmais darba kārtības uzdevums – koledžas padomes vēlēšanas. Ar izvirzīto dalībnieku vienbalsīgu atbalstu apstiprināts SIVA koledžas padomes sastāvs 1 : SIVA direktore Ilona Jurševska, SIVA direktora vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā Solveiga Kabaka, SIVA koledžas vadītāja vietniece Inguna Zuševica, SIVA lektori – Inese Kokaine, Līga Ritere un Armands Muižnieks, studējošo pašpārvaldes pārstāvji – studentu pašpārvaldes vadītājs Kārlis Čabs un studentu pašpārvaldes vadītāja vietniece Vija Vardanjana un, protams, darba devēju pārstāvji – Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis un Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts Pēteris Leiškalns. Ar balsu vairākumu SIVA koledžas padomes priekšsēdētāja amatā tika ievēlēta SIVA direktore Ilona Jurševska, savukārt padomes sekretāra amatā ievēlēta Inguna Zuševica.

Pēc padomes sastāva apstiprināšanas, jaunā padome iepazinās ar koledžas darbu un plānotajiem uzdevumiem 2018./2019.studiju gadā, kā arī izvērtēja un apstiprināja vairākus koledžas darbu reglamentējošos dokumentus - Pedagogu darba samaksas kārtība, Studentu pašpārvaldes nolikums, Pētījumu un metodiskās padomes nolikums un Koledžas prakses
organizēšanas kārtība.

Jaunais 2018./2019.studiju gads solās būt rosīgs un radošs!

Iet atpakaļ