Aktualitātes

“Kopā mēs varam!” - Sporta diena Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību iestādēs

04-10-2018 13:47

“Kopā mēs varam!” - Sporta diena Sociālās integrācijas valsts aģentūras mācību iestādēs

4.oktobrī, no plkst. 09:00 līdz 12:00 Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) izglītības iestādēs norisinājās Sporta dienas pasākums ar devīzi “Kopā mēs varam!”. Sporta dienas ietvaros SIVA koledžas studentiem, Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem, kā arī ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” (Nr.9.1.4.1/16/I/001) dalībniekiem bija iespēja piedalīties septiņās interesantās, atraktīvās un komandu saliedējošās sacensībās. 

Lai veicinātu studentu un audzēkņu saliedēšanos, komandu sastāvu noteica, katram dalībniekam izlozējot savas krāsas lentīti, un komandas nosaukumu veidoja lentītes krāsa. Sporta dienā piedalījās 13 komandas – Zaļā, Dzeltenā, Zilā, Sarkanā un citu krāsu komandas, kur katras sastāvā bija 12 dalībnieki.

Komandām bija dažādas interesantas un atraktīvas iespējas parādīt gan savas fiziskās spējas, veiklību, ātrumu un precizitāti, gan arī savu erudīciju. Sporta dienas dalībniekiem bija jāmet tenisa bumbiņas mērķī, jāspēlē atmiņas spēle, jāorientējas skolas telpās pēc foto attēliem, jāsacenšas, kurš tālāk aizmetīs lidojošo šķīvīti, jāliek puzle, jāizpilda basketbola soda metieni, kā arī jāveic stafete, kuras laikā bija gan jāatmin krustvārdu mīklas, gan jāveic citi uzdevumi. 

Pēcpusdienā trīs komandas, kuras kopumā uzrādīja vislabākos rezultātus visās septiņās disciplīnās, saņēma apbalvojumus - diplomus un galdnieku palīgu programmas audzēkņu darinātas medaļas.

Individuālu apbalvojumu saņēma Sporta dienas dalībnieki, kuri uzrādīja labākos rezultātus tenisa bumbiņas mešanā mērķī, lidojošā šķīvīša mešanā, kā arī basketbola soda metienu izpildē. 

Visi komandu dalībnieki saņēma pateicības par dalību Sporta dienā un veicināšanas balvas – nelielus suvenīrus un gardus našķus,  ko bija sarūpējuši SIVA darbinieki.  

Paldies ikvienam, kurš piedalījās raibajā Sporta dienas pasākumā - gan dalībniekiem, gan organizatoriem, gan tiesnešiem, gan dāvaniņu sarūpētajiem, gan, protams, arī līdzjutējiem un atbalstītājiem!

Kopā mēs varam!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iet atpakaļ