Aktualitātes

Vasaras noslēgumā ESF projekta dalībnieku 10.izlaidums!

30-08-2019 15:29

2019.gada 30.augustā SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā aizvadījām jau 10.izlaidumu ESF projekta “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”  dalībniekiem.

Rudens krāsu noskaņās izlaidumu svinēja 14 ESF projekta dalībnieki - 2 profesionālās rehabilitācijas tālākizglītības programmas “Koka izstrādājumu izgatavošana” ar kvalifikāciju “Galdnieka palīgs” un 7 “Floristikas pakalpojumi” ar kvalifikāciju “Florists” absolventi, kā arī 5  neformālās izglītības prasmju programmu “Vainagu izgatavošana”, “Ziepju izgatavošana” un “Trauku mazgāšana, spodrināšana” audzēknes.

 

Galdnieka palīgi mācības uzsāka 2018.gada 15.janvārī un, neņemot vērā jebkādas grūtības un šķēršļus, pusotru gadu neatlaidīgi mācījās. Kopā pa šo laiku daudz kas piedzīvots,  pieredzēts un esam lepni, ka rezultātā abus puišus varam sveikt kā kvalificētus galdnieka palīgus.

Floristes uzsāka mācības 2018.gada 20.augustā un programmu apguva vienu gadu, vairāk par mēnesi aizvadot kvalifikācijas praksē. Noslēgumā audzēknes kārtoja kvalifikācijas eksāmenu, kas ilga teju visu darba dienu. Rezultātā visas floristu grupas meitenes  ieguva   labus, teicamus un pat izcilus vērtējumus. Eksāmena komisija atzinīgi novērtēja floristu iegūtās zināšanas un veikumu, par ko mēs esam lepni, gandarīti un pateicamies par darbu profesionālajiem SIVA pedagogiem!


Izlaidumu svinējām arī piecām prasmju programmu dalībniecēm, kuras veiksmīgi pabeidza mācības neformālās izglītības prasmju programmās  “Vainagu izgatavošana”, “Ziepju izgatavošana” un “Trauku mazgāšana, spodrināšana”. Mācības ilga no četriem līdz pat septiņiem mēnešiem. Mācību laikā apgūtas iemaņas  floristikā un  dažādu vainagu  veidošanā, padziļinātas prasmes ziepju izgatavošanas tehnikā. Savukārt, programmā “Trauku mazgāšana, spodrināšana” ESF projekta dalībnieces iemācījās virtuves darbu prasmes, darbojoties praktiskajās nodarbībās.

Esam ļoti lepni, dzirdot labos vārdus par mūsu audzēkņiem un atsauksmes no darba devējiem!


Vēl sešus mēnešus pēc apmācību programmas beigšanas projekta dalībnieki saņems  sociālpsiholoģisku atbalstu  un konsultācijas darba meklēšanā.

 

Iet atpakaļ