Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/115
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Elektrodrošības kursi audzēkņiem
Paredzamā līgumcena (bez PVN): 135,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas ielā 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 2013.gada 9. un 10.decembris
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: Līdz 2013.gada 6.novembrim plkst. 10:00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_115_p.docx