Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/117
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vāku dokumentu iesiešanas iekārtai iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 670,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 30.11.2013.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemsanas datums: 21.11.2013.; Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 21.11.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FREKO", līgumcena LVL 658,50 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_117_p.docx