Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste, tālr. 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/97-2
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mīksta inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): LVL 95,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: līdz 2013.gada 20.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: līdz 12.12.2013. plkst.10.00; Lēmuma pieņemšanas diena 12.12.2013.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Katūns, Ls95.00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_97-2.docx