Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste, tālr. 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/138
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ēku tehniskā apsekošana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 3900,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas 61, Slokas 68, Dubultu pr.71, Dubultu pr.59, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža
Lēmuma pieņemšanas datums: Līdz 07.01.2014. plkst. 10:00; Lēmuma pieņemšanas datums 07.01.2014.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Individuālais komersants Mārtiņš Marģeris Putniņš, līgumcena EUR 2904,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_138.docx