Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2013/150
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Afišu izgatavošanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 142,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 07.01.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 07.01.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Akciju sabiedrība "Reklāmas un Zīmogu Fabrika", līgumcena EUR 141,84, bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_150_p.docx