Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/05
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Profesionālo mazgāšanas, traipu tīrīšanas un atkaļķošanas līdzekļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 8537,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No 10.02.2014. līdz 09.02.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 29.01.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 27.01.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LBM Grupa", līgumcena EUR 8534,32 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_05_p.docx
Protokols_Nr.5_(Lemuma_pienems._2)_izraksts.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014_05.PDF