Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/06ESForcavi
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Brošūru un bukletu izgatavošanas pakalpojumi
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 248,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 31.07.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 22.01.2014.;līdz 22.01.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA Zemgus LB, līgumcena EUR 247.00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_06.docx