Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/07
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnas inventāra remonts un remontdaļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 4980,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 30.01.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 28.01.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITA R", līgumcena EUR 4979,00
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_07_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pienems.)_izraksts.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014-07.PDF