Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/12
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Trenažieru tehniskās apkopes
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 996,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala un Slokas iela 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 31.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 31.01.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 31.01.2014. plkst.10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G KOLIZEJS", līgumcena EUR 996,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_12_p.docx