Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa.Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/17
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Sporta inventāra iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 588,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61,Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 28.02.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 04.02.2014.; līdz 04.02.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: SIA RANTZOWS SPORT, līgumcena EUR 566.91 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_17_p.docx