Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks, tālrunis 67771006, 26491997
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/38
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Transports darbinieku pieredzes apmaiņas braucienam uz Valmieru
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 330,58
Līguma izpildes vieta: Atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam maršrutam
Līguma izpildes termiņš: 2014.gada 28.februāris
Lēmuma pieņemšanas datums: 25.02.2014.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Ārijas Vanagas individuālais daudznozaru uzņēmums "ĀRIJA-V", līgumcena EUR 250,70 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_38_p.docx