Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/62
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Medicīnas inventāra un medicīnas ierīču iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 6623,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2015.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 07.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 24.04.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: 1. SIA „Arbor Medical Korporācija”, līgumcena 1.daļai EUR 1646,45 bez PVN, 3.daļai EUR 1211,00 bez PVN, 4.daļai EUR 1428,00 bez PVN. 2. SIA "A.MEDICAL", līgumcena 5.daļai EUR 1100,00 bez PVN. Iepirkums par 2. un 6.daļu tika pārtraukts, jo netika saņemti piedāvājumi.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_62_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pienemsana)_62_IZRAKSTS.docx
Ligums_Nr.SIVA_2014_62_02.PDF
Ligums_Nr.SIVA_2014_62_01.PDF
Ligums_Nr.SIVA_2014_62_03.PDF
Ligums_Nr.SIVA_2014_62_04.PDF