Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas iepirkumu vecāka speciāliste, 67771035, mob.29249084
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/61
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Mēbeļu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 2464,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Dubultu prospekts 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma slēgšanas brīža līdz 31.05.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: lēmuma pieņemšanas datums 25.04.2014;līdz 25.04.2014. plkst.10.00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FL BIROJS,1.d. līgumcena EUR 1060,40 bez PVN; 2.d. līgumcena EUR 322,52 bez PVN; 3.d.līgumcena EUR 719,81 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx