Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/65
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Biroja un servera programmatūras noma
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 11164,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71 un 59, Slokas iela 61 un 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 29.04.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.04.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DPA", līgumcena EUR 11163,28 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_65_p.docx
Protokols_Nr.4_(Lemuma_pienems.)_65_IZRAKSTS.docx
Ligums_Nr._SIVA_2014_65.PDF