Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/70
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Baseina vadmargu iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 400,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No iepirkuma rezultātu paziņošanas dienas līdz 10.05.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 30.04.2014.; Piedāvājumu iesniegšana Līdz 30.04.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AVR TRADE", līgumcena EUR 400,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_70_p.docx