Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/72
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Ventilācijas sistēmu uzturēšana un siltummezglu automātikas ieregulēšana
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1176,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71 un 59, Slokas iela 61 un 68, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: No līguma noslēgšanas dienas līdz 31.12.2014.
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 09.05.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 08.05.2014. plkst. 10:00
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Excent", līgumcena EUR 880,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_72_p.docx