Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/76
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Obligātā praktikanta apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem kvalifikācijas prakses laikā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 132,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta:
Līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 14.augusta līdz 2014.gada 15.decembrim
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšanas datums 27.05.2014.; līdz 22.05.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: BTA Insurance Company SE līgumcena EUR 68,42 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx