Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA2014/79
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Saules bateriju tehniskā apkalpošana un siltuma sūkņu iekārtu apkope
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 30.05.2014.;Līdz 30.05.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Helioterms Baltics, līgumcena EUR 690,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx
C__Users_Dell_Desktop_izpildshema_siltumsukni_Model_(1).pdf
C__Users_Dell_Desktop_izpildshema_siltumsukni_Model_(2).pdf
C__Users_Dell_Desktop_izpildshema_siltumsukni_Model_(3).pdf
C__Users_Dell_Desktop_Siltuma_suknu_kaskades_izpildshema_Mod