Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/81
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Atbalsta margu papildināšana pie ēkas Slokas ielā 61, Jūrmalā
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 455,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 04.06.2014.;Līdz 04.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību AVR TRADE, līgumcena EUR 450,00 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx