Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Ainārs Grosbārdis, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietnieks
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/82
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Jumtu remonts
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1138,00
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Līgatnes ielā 5, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: Viens mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmuma pieņemšana 09.06.2014.; Piedāvājumu iesniegšana līdz 09.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Ražošanas komercfirma SIA "ONDULAT", līgumcena EUR 1123,65 bez PVN.
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija_82_p.docx