Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/85
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Vannas istabu aprīkojuma iegāde
Paredzamā līgumcena (bez PVN): EUR 1466,00 bez PVN
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospektā 71, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2014.gada 15.jūlijam
Lēmuma pieņemšanas datums: Pieņemts lēmums 18.06.2014.Līdz 18.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PRODLEX, līgumcena EUR 1400,30 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx