Atgriezties iepirkumu sarakstā
Pasūtītāja nosaukums un adrese: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Dubultu prospekts 71, Jūrmala, Latvija
Kontaktinformācija: Larisa Aizstrauta, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vecāka iepirkumu speciāliste
Iepirkuma identifikācijas numurs: SIVA 2014/88
Iepirkuma priekšmets un apjoms: Gaisa filtru elementu iegāde ventilācijas sistēmām
Paredzamā līgumcena (bez PVN):
Līguma izpildes vieta: Sociālās integrācijas valsts aģentūra, Slokas iela 61, Jūrmala
Līguma izpildes termiņš: 12 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Lēmuma pieņemšanas datums: Lēmums pieņemts 27.06.2014.;Līdz 26.06.2014. plkst.10.00.
Izpildītājs un noslēgtā līgumcena: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību FILTRI, līgumcena EUR 2750,60 bez PVN
Pievienotie dokumenti:
Instrukcija.docx